Jóga s dětmi

Jóga pro mě znamená směr, poznání svého těla a mysli. Jít cestou do svého středu, vnímat své tělo, pocity, emoce a být s nimi v harmonii.

Děti vnímám jako úžasné dokonalé bytosti, které nepotřebují nic jiného, jen být milované, podporované a přijímané takové, jaké opravdu jsou.

Podněcuji a probouzím v dětech vztah k opravdovým lidským hodnotám (neubližování, pravdivost, respekt k sobě i k druhým….).

Svým klidným a trpělivým přístupem podporuji všechny děti, aby objevily svůj poklad samy v sobě a šly tím správným směrem.

V čem podporuje jóga děti ve vývoji?

 • Radost z pohybu
 • Uvědomování si svého těla
 • Uvědomování si svých emocí - naučit se je ventilovat takovým způsobem, který je přijatelný i pro jejich okolí
 • Uvolňování těla i mysli od napětí - rozproudit energii v těle
 • Přirozený rozvoj dechu - správné dýchání (alergie, astma…)
 • Posílení a rozvíjení základních lidských hodnot (respekt, pravdivost, neubližování, nepřivlastňování, čistota, štěstí a láska)

Jóga a všímavost u dětí

Co je všímavost (mindfulness)?

Je to uvědomění si přítomného okamžiku a porozumět tomu, co se právě teď děje uvnitř a kolem mě.

S nácvikem bdělé pozornosti se děti naučí, jak se na chvíli zastavit a dokázat vnímat své potřeby v daném okamžiku. K tomu nám slouží cvičení „Klidně a pozorně jako žabka”, které zařazuji do lekcí jógy.

Když budou mít naše děti možnost už jako malé setkat se s hodnotami, jako je pozornost, trpělivost, důvěra, přijetí a láska, bude v nich dovednost žít „tady a teď” pevně zakotvená.

Lekce jógy v délce 45–60 min zahrnují:

 • Fyziologická zdravá cvičení - na pružnost páteře, správné držení těla, posílení a protažení svalů, uvolnění kloubů….
 • Hry a zábava – hry na podporu socializace, spolupráce ve skupině, hry na uvolnění emocí, smyslové hry, kreslení mandal
 • Dechová cvičení a všímavost (mindfulness)
 • Relaxace - jogové pohádky, příběhy…..

Vzdělání a kurzy:

 • Metodika dětské jógy pro předškoláky (Hanka Luhanová, ČADJ Praha)
 • Metodiky dětské jógy pro školáky (Hanka Luhanová, ČADJ Praha)
 • Instruktor jógy (Power jóga a Hatha jóga – Energy studio Praha)
 • 8-týdenní kurz všímavosti (Mindfulness)- Monika Stehlíková, Praha

Nabízím:

Jóga pro děti (6–12 let)

Místo: K-klub Jičín
Termín: každé úterý od 6. 2. do 28. 5. 2024 (16:00–17:00h)
Možnost přihlášení na info@kackojicin.cz

Dětská jóga s prvky míčkování (4–7 let)

Místo: Duhová medicína v Jičíně
Termín: každé pondělí od 12. 2. do 17. 6. 2024 (14:30–15:30)
Více informací na: https://www.duhovamedicina.cz/mickovani-s-detmi/

Nabídka pro MŠ a ZŠ:

• Dětská jóga pro MŠ, ZŠ a ŠD
• Míčkování (míčková automasáž) pro MŠ a ZŠ
• Vzdělávací semináře (worshopy) pro učitele, rodiče MŠ a ZŠ

Obsah:

• osvojení si základních pohybových dovednosti (zábavnou a hravou formou)
• nácvik správného držení těla, cvičení podle jogových karet
• jogové, smyslové a pohybové hry
• dechová cvičení a relaxace
• na závěr čeká děti překvapení (kresba mandaly)

Co děti pořebují s sebou:

• pohodlné oblečení, podložku na cvičení, pastelky, v případě míčkování – molitanový míček o průměru 7 cm

Délka lekce:

45 min

Cena:

1.varianta (tato varianta je ideální pro vytvoření klidné atmosféry s dětmi a možnosti individuáního přístupu k dětem)
• 10 – 15 dětí | 1 500 Kč za skupinu

2.varianta je méně vhodná z důvodu většího počtu dětí
• 16 – 25 dětí | 1 800 Kč za skupinu

Kde:

1. varianta Klidný prostor v Duhové medicíně Jičín, nájem prostoru v ceně. Duhová medicína, z. s., B. Němcové 133, 506 01 Jičín
2. varianta U vás v mateřské škole, ve škole. Ideálně klidnější prostor s kobercem, cvičení na podložkách. K ceně se připočítává dopravné 10 Kč/km.

REFERENCE:

JOGA VE ŠKOLE

Na podzim navštívila paní učitelka Tomíčková Základní školu a Praktickou školu v Jičíně v Soudné, kde vedla Projekt Jóga.

Děti ze školní družiny II. se zúčastnily relaxačního cvičení jóga. Byly velmi šikovné a cvičení jim bylo prospěšné. Básně a cvičení bylo velmi dobře a odborně vedeno.

Za Základní školu a Praktickou školu v Jičíně mohu velmi poděkovat a těšíme se na další cvičení

Vychovatelka Košťáková

HRÁTKY S JÓGOU

Děti z naší školní družiny navštěvovaly Hrátky s jógou opakovaně a byly moc spokojené. Paní Kateřina Tomíčková měla lekce skvěle rozvržené a dokázala zaujmout i živější děti.

Děkujeme za ostrůvek klidu v této uspěchané době. Rádi se zas vrátíme.

Jana Herbrychová, vychovatelka (ZŠ Poděbradova, Jičín )

NETRADIČNÍ JÓGA S DĚTMI

vzdělávací seminář pro učitelky MŠ, vychovatelky ŠD

(Ve spolupráci s garantem paní Janou Svatou, Školského zařízení pro DVPP KHK)

 • Dnešní seminář byl skvělý, úžasný, vyčerpávající, inspirativní.
 • Dopoledne s jógou bylo krásné, uvolňující, plné praktických ukázek, relaxace. Paní lektorka je velice milá a má příjemný hlas. Pohlazení na duši.
 • Seminář byl nejen poučný a inspirativní, ale i relaxační. Paní lektorka vše vysvětlovala a ukazovala. Bylo to úžasné, obohacující, uvolňující.
 • Seminář hodnotím na 1. Nejen, že jsem se protáhla, ale také zrelaxovala. Odnáším si spoustu praktických ukázek, jak krásně jógu zapojit do MŠ, prostřednictvím pohádek, básniček. Děkuji, super.